fbpx

Bel Ağrısı Neden? Ne Zaman, Nasıl?

Doç Dr Hasan Kerem Alptekin

Bel ağrılarının kökenini anlamada omurgamızın embriyolojik gelişiminin çok önemli olduğunu görmekteyiz. Anne karnında 6. Haftadan itibaren kondrosit denilen kıkırdak hücrelerinden kemik hücreler oluşmaya başlıyor. Ancak omurganın tam olarak tamamlanması 18-25 yaşlarını buluyor. 6 yaşındaki çocuklara baktığımız zaman omuriliğin arka tarafını koruyan pedikül denilen kemikler bile oluşmamış.

Daha fazlası için tıklayınız…

Omuz Ağrıları

OMUZ AĞRILARI

Omuz ağrısı toplumda görülen muskulo-skeletal problemlerden yaygın ve önemli bir sorundur. Omuz ağıılı hastalar başta ağrı şikayetiyle kliniğe başvursalar da zamanla bu şikayetlere eklem sertliği, eklem hareket açıklığı kaybı, güç kaybı ve uyku problemleri gibi çeşitli sorunlar eklenmektedir.

Daha fazlası için tıklayınız…

Diz Ağrılarının Sebepleri

DİZ AĞRILARI

Diz ağrıları erişkinlerin % 25’inde ortaya çıkmaktadır ve insidansı son 20 yılda yüzde 65 oranında artmıştır. Diz ağrısını değerlendirirken önce geçirilmiş travma, eklemde şişlik, ayrıca eklem enfeksiyonunu gösteren eklemde kızarıklık, ateş, ödem gibi belirtileri de gözden kaçırmamak gerekir. Eklem hareket açıklığı testleri , nörovasküler testler, birazdan anlatacağımız çeşitli özel testlerin uygulanması gerekir. 6 haftayı aşan kronik diz ağrılarında radyolojik inceleme gereklidir. Bu inceleme hasta başında US ile de yapılabilir, yan bağ lezyonu, menisküs lezyonu, Baker kisti gibi yapılar ve eklem kıkırdağı net bir şekilde izlenebilir. Daha detaylı özellikle diz içi ve ön çapraz bağ gibi yapıların izlenmesi için MR görüntüleme ön planda düşünülmelidir.

Daha fazlası için tıklayınız…

Çene Eklemi ve Omurga Problemleri Arasındaki İlişki

Mevcut kanıtlar çelişkili olmasına rağmen, mandibular bölge ve baş-boyun sistemleri arasında anatomik ve biyomekanik açıdan işlevsel ilişki bulunduğu görülmektedir. Baş ve boyun bölgesinin nöroanatomik olarak temel ilişkisi, omuriliğin C1-C3 seviyesindeki omurga gri maddesi ve trigeminoservikal nukleus caudalis ile bağlantılı olabilir. Burası; trigeminal ve servikal girdiler alan nosiseptif ikinci derece nöronların bulunduğu yakınsama alanıdır. Yapılan çalışmalara göre, trigeminal sinir yapıların uyarılması boyunda sansasyonel etki yarattığı ortaya çıkartılmış ve bu durumun tam tersininde doğru olduğu gösterilmiştir.(La Touche ve diğ.(2009)). Servikal ve trigeminal alanlar arasındaki; anatomik yakınlık, nöronal bağlantılar, yakınsak girdiler servikal ve temporomandibular bozukluklar arasındaki ilişkinin incelenmesinde odak noktası olmuştur (Arendt-Nielsen ve Svensson (2001)).

Daha fazlası için tıklayınız…